Oкеанска дъга

null

Дъгата представлява каустика, възникваща заради пречупването и отражението на плоско – паралелен сноп светлинни лъчи върху сферична капка (W) .