Нещо с пътя не е така…

интересна картинка
Това, изглежда, е невидимия нано-асвалт на бъдещето.