Насам – натам (видео)


„Всяка съвремена технология изглежда също като магия“ – Артър Кларк
Девет минути лека музичка за техничари. А-а, и това е реклама!!!