Народни люлки (video)


И сигурно голяма част от тях ще бъдат срязани моментално от някой…