Направо във въздуха го хвана (4 фото)

орел и птичка
Неравен въздушен бой. Жалко за птичката…

орел и птичка

орел и птичка

орел и птичка