Когато Най-високия срещне Най-ниския

най-високия мъж и най-ниския
Когато He Pingping от Китай (73 см) застане до Sultan Kosen от Турция (246.5 см) изглежда странно.

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския

най-високия мъж и най-ниския