На третия ден от сватбата…

интересна картинка

На преден план – юнак с кукла, вързана на врата му. Ужос-с-с-с-с!!!!!

Оригинала