Mylene Farmer – L’amour n’est rien

Да, клипът е от 2006. Е и какво от това? Това все пак е Милен Фармер.
А и е петък все пак.