Мъж срещу лос в Швеция (video)


Какво се е случило при тази среща – вижте…;-)))