Много нарушения на техниката за безопасност (video)

Видео от серията „Живей красиво, умри млад!“