Ленин обядва

интересна картинка
Е-е-е! Мир, обяд, Ленин! Честит празник! (на патерици)