Криволичещата „Ломбард стрийт“ в Сан Франциско

интересна картинка
…и още един ракурс в продължението –

интересна картинка