Когато скоростта решава всичко (видео)


Ако на някой, например, му потрябват пожарникари, нека дойдат ето тези.