Кое е по-светло? Един прост тест за очите.

интересна картинка

Кой е по-светъл – горния или долния квадрат???

А сега закрийте средата с пръст и вижте още веднъж.