Kрава в кладенеца (4 снимки)

eyebg.com pic
Кравата паднала в кладенеца! Добре, че там не е имало вода, бедничката жива е останала!
Но за да измъкнат кравата е трябвало да разрушат кладенеца…

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic