Живот в яйце (9 фотографии)

яйце дом egg home
Един интересен архитектурен проект – живот в дом във вид на яйце…

яйце дом egg home

яйце дом egg home

яйце дом egg home

яйце дом egg home

яйце дом egg home

яйце дом egg home

яйце дом egg home

яйце дом egg home