Jaguar-ите също някога са били малки. . .

eyebg.com pic
А в продължението вижте и Lamborghini, Ferrari и Maserati.

Original
eyebg.com pic
Baby version
eyebg.com pic

Original
eyebg.com pic
Baby version
eyebg.com pic

Original
eyebg.com pic
Baby version
eyebg.com pic

Original
eyebg.com pic
Baby version
eyebg.com pic