Интересно, аз един ли съм такъв?…

интересна картинка

Мен лично не ме въодушевява тази тълпа безцелно пиещи хора…