И все пак неочаквано

интересна картинка

…симпатично насекомо на клончето е кацнало… )))

фото: jim ridley