Hyperlapse – видео чрез Google Street View

интересна картинка

Практически това е time-lapse със снимки от Google Street View. Хората от Tehan+Lax Labs са реализирали Hyperlapse.js на основата на Google Street View. Същите са направили демо – доста впечатляващо.