Hummer vs Трамвай (+ още разбити Хамъри)

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

+ снимки с разбити Хамъри:

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

  • ilko43

    “ Hummer“.ра бил ЧУК , ама явно има и по големи ЧУКОВЕ!