Главното е главата да е суха

интересна картинка
А сега в Китай е наводнение. Но китайците са такива оптимисти… Просто човека разбира, че ако намокри мобилния си телефон, то въобще няма да го намерят.

интересна картинка