Еволюцията на музиката (видео)


Много нагледно направено. Отлично многогласие, баритон.