Ех, хубаво е да си пенсионер!

интересна картинка

Това е така, но зависи къде живееш и колко голяма пенсия получаваш . . . :-)