Едно зимно утро

интересна картинка
Към такова развитие на нещата животът не го беше научил.