Едно радостно куче

интересна картинка
фото: Стефани Раусър