Една глобална карта на достъпността

интересна картинка
интересна картинка

Времето за пътуване между големите градове (в часове и дни) с корабоплаване или автомобил.

От тук