Дръж си кормилото здраво шофьоре… (video)


Дръж си кормилото здраво шофьоре… или какво става, ако останеш без кормило…