Доматената война

интересна картинка
La Batallа del Tomate
В източна Испания има градче с името Буньол (Bunol). Забележителен е с това, че всяка последна сряда на месец август там става доматен бой — La Batallа del Tomate. От 11 часа сутринта хиляди хора започват да хвърлят един в друг домати. Съществуват даже определени забрани за участниците в „боя“ (а може да участва всеки желаещ):
*началото и края на боя се определят от сигнална ракета на градския площад;
*не може да се хвърля нищо друго, освен домати, а самите домати трябва да се смачкат преди да се хвърлят, за да се избягнат травми;
*забранено е да се късат дрехите на противника;
* не може да се пречи на движението на камионите, натоварени с домати.
Тук може по-подробно да се запознаете с този удивителен празник, да се запознаете с историята на неговото възникване. А ето така изглежда доматената фантасмагория.
Con la fiesta, España