Доктора каза „Не повече от една чашка“

интересна картинка

Макро-снимка от мини-света!!!