Да пристъпим към левитация!

левитация
Тази оптическа илюзия с мокрото петно е най-лекия начин да литнем…