Да поиграем на Ctrl+V

Просто за забавление натиснете Ctrl+V долу в коментарите и изпратете.
Да видим какво се е получило))) Аз започвам:

http://www.kafa.crimea.ua/webcam.php