Civilization by Marco Brambilla

Сложен за разбиране видео-клип, но красив.