Човеко, помогни ми!!!

интересна картинка
Да, вероятно само заради котката в къщи и украсяваме елхата!?!