Категория: Картинки

Креативни автобусни спирки (11 pics)


Спирка в бразилския град Куритиба. Както виждаме, входът в спирката е страничен, а влизането в автобуса – през специални плъзгащи се врати.


Виж още от Креативни автобусни спирки (11 pics) ➙

Японски учебници по китоловство

Цял склад от старинни японски учебници на тема: Как правилно да проследя, обкръжа, убия, довлека до вкъщи, да нарежа на парчета, да сготвя и ДА ГО ХАПНА кита.

Оръдия на лова, схеми за нарязване на месото и карти на мащабните боеви действия се прилагат.