Бандеровец бавно убива милиционера

интересна картинка
Украйна, наши дни.