Антиматеpия

eyebg.com pic
Големия Андронен Колайдер, антиматерия, много усилия – и всичко това напразно.
Но не трябва да се отчайваме – един обикновен физик Хуй Чен (Hui Chen) пронизал с лазер парченце злато с големина, колкото върха на игла и като резултат е получил повече от 100 милиарда (!) частици антиматерия (англ.).