Aaaaaa-a-a-a, ууууу-у-у


Yma Sumac пее дяволски красиво, четири и половина октави.

  • K∞

    Да, впечатляващ глас. Музиката която пее обаче, е напълно безинтересна за нашия музикален свят. Вдъхновена е от приридата в техните джунгли, но за европейското ухо това си остава чуждо. Просто отсъства емоционалното въздействие, а няма ли чувства – няма смисъл. Намирам за странно, че не се е интересувала от богатството на европеиското музикално наследство. Вероятно поради проблеми с езиците, но едва ли е само това.