A-a-a-a-a-a . . . туп!

eyebg.com pic
Падаща мравка.

от тук.