5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

От 1887 до 1993 тази невероятна телефонна кула е била един от основните телефонни възли на Стокхолм, Швеция. Тук са били съединени около 5000 линии. Даже след като кулата е била изведена от експлоатация през 1913 година, тя остана като забележителност до 1953 г., когато е била опожарена.

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии

5000 телефонни линии