50 милиона долара…

…в една банкнота от банката на Зимбабве.