40 снимки на насекоми, окъпани в роса

nasekomi v rosa
40 потресаващи съзнанието макро-фотографии на насекоми, които са покрити с утрешна роса.

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa

nasekomi v rosa