Не-е, това не са кръгове по полето, и даже не е Фотошоп…

Това е старо развлечение на фермерите от Аомори (Япония), които просто така отглеждат ориза!