Японски учебници по китоловство

Цял склад от старинни японски учебници на тема: Как правилно да проследя, обкръжа, убия, довлека до вкъщи, да нарежа на парчета, да сготвя и ДА ГО ХАПНА кита.

Оръдия на лова, схеми за нарязване на месото и карти на мащабните боеви действия се прилагат.