Центърът на Млечния път

Центърът на Млечния път
Това е центърът на нашата Галактика в инфрачервена светлина.
А това — същото, но преди 10 години.