Хумор :)

  • ilko43

    На тринадесетата снимка забелязах че има малък проблем с сателитната антена. Иначе си е добре