Хоризонтът на перфекциониста

перфектно, хоризонт, perfect, horizon
Хоризонтът на перфекциониста . . . в продължението

перфектно, хоризонт, perfect, horizon
Ех, лято-о-о!!!