Усмихвайте се, във Вас ще стрелят…

eyebg.com pic

С пистолет и камера може да достигнете много повече, отколкото просто с камера.