Тест Дясно – Ляво

Нека узнаем своя характер по метода на експресния анализ, основан на функционалната асиметрия на дясното и лявото полукълбо на мозъка.

Сплетете пръстите на двете си ръце . . .
eyebg.com pic
Ако отгоре се окаже големия пръст на лявата ръка, напишете на лист хартия буквата „Л“, ако е големия пръст на дясната ръка, то напишете „Д“.


Прицелете се в невидима мишена . . .
eyebg.com pic
Ако за това използвате лявото си око, затваряйки дясното, напишете буквата „Л“, ако обратно – „Д“.


Скръстетe ръцете си на гърдите, приемайки позата на Наполеон . . .
eyebg.com pic
Ако дланта на лявата ръка се окаже отгоре, напишете „Л“, ако дясната – „Д“.


Поаплодирайте . . .
eyebg.com pic
Ако Вие пляскате с лявата длан по дясната, то това е буква „Л“, ако дясната Ви длан е по-активна – буква „Д“.


Оценете резултата по съчетанието на буквите:
«ДДДД» – (100-процентен десняк) – консерватизъм, ориентация на стереотипи, безконфликтност, нежелание за спор и сърдене.
«ДДДЛ» – най – ярката черта на Вашия характер – нерешителност.
«ДДЛД» – много контактен тип на характера. Решителност, чувство за хумор, артистизъм (По-често при жените).
«ДДЛЛ» – рядко съчетание. Характера Ви е  близък до предния, но по-мек.
«ДЛДД» – аналитичност на ума. Бавно свикване, внимание в отношенията, търпимост и донякъде студеност (По-често при жените).
«ДЛДЛ» – най-рядкото съчетание. Беззащитност, подвеждаш се под различни влияния (По-често при жените).
«ЛДДД» – често съчетание. Емоционалност, недостиг на воля и настойчивост  в решение на важни въпроси, добра приспособимост, дружелюбност и леко завързване на контакти.
«ЛДДЛ» – по-голяма, по сравнение с предния, мекост на характера, наивност.
«ЛЛДД» – дружелюбие и простота, донякъде разностранни интереси и склонност към самоанализ.
«ЛЛДЛ» – простодушие, мекост, доверчивост.
«ЛЛЛД» – емоционалност, енергичност и решителност.
«ЛЛЛЛ» – (100-процентен левак) – «антиконсервативен тип на характера». Способен сте да погледнете на старото по новому. Силно-емоционален, индивидуализъм, егоизъм, упоритост, достигаща понякога до затвореност.
«ЛДЛД» – най – силния тип характер. Неспособност да смениш своето мнение, енергичност, упоритост при достигане на поставените цели.
«ЛДЛЛ»- прилича на предния тип характер, но по – неустойчив, склонен към самоанализ. Изпитвате трудности при намирането на приятели.
«ДЛЛД»- лек тип характер, умеете да избягвата конфликтни ситуации, лекота в общуването и намирането на приятели, честа смяна на увлечения.
«ДЛЛЛ» – непостоянство и независимост, желание с всичко да справиш сам.

  • Galq

    При мен не позна:)