Сънят на системния администратор

eyebg.com pic
Сънят на системния администратор . . .